Darbo užmokestis

El. paštas Spausdinti

 

Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2016 m.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2015 m. III-IV ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2015 m. I-II ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2014 m.

2015 m. I ketvirčio 2015 m. I ketv. 2015 m. II ketv.
mėn.nustatytasis mėn.nustatytasis mėn.nustatytasis
darbo užmokestis darbo užmokestis darbo užmokestis
Darbuotojų Darbuotojų
Pareigų pavadinimas (etatų) (etatų)
skaičius skaičius
2015.03.31 2015.06.30
Eurais Eurais
Generalinis direktorius 1 1 1206 1206
Generalinio direktoriaus pavaduotoja 1 1 900 900
kino programų koordinavimui
Vyriausioji buhalterė 1 1 950 950
Buhalterė 1 1158
Administratorė 1 1 637 650
Teisininkas 0,5 0,5 217 217
Ūkio reikalų tvarkytojas 1 1 580 580
Inžinierius 0,5 0,5 550 550
Mechanikas 0,5 0,5 250 250
Mechanikas 0,5 0,5 160 162
Valytoja 0,75 275
Pagalbinis darbininkas-kiemsargis 0,5 0,5 217 217
Skaitmeninio kino operatorius 1,5 600
Kasininkas-kontrolierius 1 450