Viešieji pirkimai

Spausdinti

UAB „Lietuvos kinas“ vykdo viešuosius pirkimus vadovaudamasis Naujojo viešųjų pirkimų įstatymo ir Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo nuostatomis.