DĖL KINO TEATRO „NAGLIS“ ARCHITEKTŪRINIO PROJEKTO KONKURSO BAIGTIES

El. paštas Spausdinti

2021 m. birželio 28 d. gautas projekto „Kinoplatforma“ autorių kolektyvo – Audriaus Ambraso vadovaujamo architektų biuro – kreipimasis raštu ir viešojoje erdvėje, kur siūloma nutraukti UAB „Lietuvos kinas“, kartu su Lietuvos architektų sąjunga, vykdomo viešojo pirkimo Kino teatro „Naglis“ pritaikymo regioninės filmotekos reikmėms architektūrinio projekto konkursą, siūlant padovanoti minimo architektų biuro architektūrinę idėją – projektą „Kinoplatforma“. UAB „Lietuvos kinas“, reaguodamas į žiniasklaidoje pasirodžiusią klaidinančią informaciją ir prieštaringą situacijos vertinimą dėl kino teatro „Naglis” rekonstrukcijos projekto konkurso, mato būtinybę paaiškinti sprendimus, susijusius su šio architektūrinio konkurso projekto įgyvendinimu bei dėl pasiūlymo padovanoti architektūrinę idėją – projektą „Kinoplatforma“, nurodant, kodėl šis pasiūlymas negali būti įgyvendintas.

 

Pirmiausia reikėtų pastebėti, kad šio architektūrinio konkurso organizatorius yra Lietuvos architektų sąjunga (projekto koordinatorius – Andrius Bakšys), t.y. kompetentinga organizacija, atsakinga už tai, kad vykdant architektūrinį konkursą būtų pasirinktas tinkamiausias, optimaliausias, teisių aktų reikalavimus atitinkantis būdas ir pirkimo procedūra. Tuo tarpu UAB „Lietuvos kinas“ yra šio konkurso užsakovas, kurio siekis – įsigyti architektūrinio konkurso metu nustatytą geriausią statinio architektūrinę idėją, kurią pateikia dalyvis, turintis kvalifikacijas ir kompetencijas šią idėją įgyvendinti. Pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, architektūrinį konkurso vertinimą sudaro du segmentai, vykdomi dviejų komisijų: architektūrinę dalį (architektūrinius, estetinius, funkcinius ir pan. elementus) įvertina Vertinimo komisija, o atitikimą kvalifikacijos reikalavimams (tinkama patirtis, kvalifikuota komanda, draudimas ir pan.) atlieka Viešųjų pirkimų komisija. Tai reiškia, kad architektūriniams konkursams privalo galioti Viešųjų pirkimų įstatymas, leidžiantis šias procedūras įgyvendinti SKAIDRIAI, t. y. „laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų“. Be to, projektų vertinimas šiais dviem aspektais padeda užtikrinti, kad architektūrinė idėja bus ne tik kokybiškai vizualizuota, bet ir kokybiškai įgyvendinta realybėje. Šie tikslai buvo svarbūs ir rengiant architektūrinio konkurso sąlygas dėl kino teatro „Naglis“ pritaikymo regioninės filmotekos reikmėms. Dėl šios priežasties ir šio konkurso organizatorius, t. y. Lietuvos architektų sąjunga,  konkurso (kitaip – pirkimo) sąlygose daug dėmesio skyrė ne tik užtikrinti architektūrinių elementų kokybę, bet ir konkurso dalyvių kvalifikaciją, leisiančią garantuoti, kad konkursą laimėjęs projekto autorius gebės šį projektą sėkmingai realizuoti techniškai.

Antra, vykdant architektūrinį konkursą dėl kino teatro „Naglis“ pritaikymo regioninės filmotekos reikmėms, visiems dalyviams buvo taikomi tie patys principai, todėl be Ambraso architektų biuro dar du konkurso sąlygų neišpildę dalyviai, deja, turėjo būti pašalinti. Tą lėmė skirtingos priežastys: pažeistas anonimiškumo principas, neatitikimas techninės užduoties reikalavimams, neatitikimas kvalifikaciniams reikalavimams ir pan. Projekto „Kinoplatforma“ autorių kolektyvas iš Konkurso buvo pašalintas, kadangi neatitiko kvalifikacinių reikalavimų, t. y. neatitiko Pirkimo sąlygų reikalavimų. Tai buvo padaryta pagrįstai, laikantis Pirkimo sąlygų ir teisės aktų. To teisėtumą patvirtino ir Vilniaus apygardos teismas, kuris 2021 m. birželio 11 d. Ambraso architektų biuro ieškinį atmetė kaip nepagrįstą, nenustačius visiškai jokių Pirkimo procedūrų pažeidimų. Bylos sprendime nurodoma, kad būtent pats projekto „Kinoplatforma“ autorių kolektyvo elgesys Pirkimo procedūrų metu reiškia jų nerūpestingumą dalyvaujant viešajame pirkime. Architektūrinio konkurso viešųjų pirkimų komisija CVP IS susirašinėjimo priemonėmis kreipėsi į Ambraso architektų biurą, kaip ir į kitus konkurso dalyvius, su prašymu patikslinti duomenis ir pateikti trūkstamus dokumentus, prašomai informacijai pateikti nustatė protingą terminą, kuris, kitų konkurso dalyvių prašymu buvo pratęstas, o apie tai informuoti visi dalyviai, tačiau Ambraso architektų biuras iki nurodyto termino pabaigos pateikė tik dalį prašomų dokumentų, kito termino pratęsimo neiniciavo bei informavo, kad neturi ir negali pateikti civilinio atsakomybės draudimo poliso, t. y. pats kolektyvas, kaip profesionalus pirkimo dalyvis, pripažino, kad neatitinka konkurso sąlygų p. 35.2 reikalavimo ir savo valia prisiėmė neigiamus padarinius. Todėl Architektūrinio konkurso organizatoriams, laikantis lygiateisiškumo ir skaidrumo principų, neliko kitos išeities, kaip šio kolektyvo pasiūlymą atmesti.

 

Tai, kad projektą „Kinoplatforma“ architektūrinio konkurso vertinimo komisija įvertino didžiausiu balų skaičiumi, nereiškia, jog viešojo pirkimo reikalavimai, nustatant konkurso laimėtoją, jam nebeturi būti taikytini. UAB „Lietuvos kinas“ privalo laikytis ir laikosi viešųjų pirkimų principų ir patvirtintų konkurso sąlygų. Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, daugiausiai balų surinkęs (geriausias ar pigiausias, ar kt.) pasiūlymas, nėra svarbesnis tikslas už būtinybę užtikrinti pirkimo skaidrumą ir tiekėjų lygiateisiškumą, nepateisina viešųjų pirkimų principų pažeidimų. Taigi, konkursinis projektas „Kinoplatforma“ buvo pagrįstai pašalintas iš Konkurso ne dėl neva netobulų įstatymų ir nekompetentingo jų taikymo, o dėl paties projekto autorių kolektyvo nerūpestingumo ir aplaidumo dalyvaujant viešajame pirkime ir viešojo pirkimo sąlygų neatitikimo.

 

Trečia, projekto „Kinoplatforma“ autorių kolektyvas, nesutikdamas su Viešųjų pirkimų procedūrų metu priimamais sprendimas ar teismo sprendimu, galėjo savo teises ginti teisminiu keliu. Tačiau, priėmus Vilniaus apygardos teismo 2021 m. birželio 11 d. sprendimą, kuriuo jų ieškinys buvo atmestas, projekto „Kinoplatforma“ autorių kolektyvas jo neginčijo, apeliacinio skundo neteikė. Sprendimas šiai dienai yra įsiteisėjęs. Taigi, projekto „Kinoplatforma“ autorių kolektyvas su minėtu teismo sprendimu sutiko ir jį pripažįsta.

 

Ketvirta, įvertinus susidariusią situaciją, Ambraso biuro kreipimesi nurodytus argumentus ir jų pasiūlymą projektą „Kinoplatforma“ užsakovui padovanoti, ir, atsižvelgiant į įsiteisėjusį Vilniaus apygardos teismo sprendimą, nustatyta, kad jokio pagrindo nutraukti šio konkurso procedūras nėra. Priešingai, patenkinus Konkurso sąlygų neatitinkančio ir iš Pirkimo procedūrų pagrįstai pašalinto tiekėjo prašymą nutraukti Pirkimą, būtų pažeisti visų kitų šiame konkurse dalyvavusiųjų lygiateisiškumo ir skaidrumo, sąžiningos konkurencijos principai, kas projekto „Kinoplatforma“ autorių kolektyvo atžvilgiu lemtų nepagrįstos pirmenybės suteikimą. Be to, toks nepagrįstas ir neteisėtas perkančiosios organizacijos sprendimas nutraukti Pirkimą galėtų būti ginčijamas kitų tiekėjų, kiltų teisminių ginčų rizika, kas sąlygotų riziką visam Kino teatro „Naglis“ projekto įgyvendinimui.

 

Daugiau apie konkursą:

-       Architektūrinio konkurso sąlygos: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=536929

-       Architektūriniam konkursui pateikti darbai: http://www.architektusajunga.lt/konkursai/kino-teatro-naglis-konkursui-pateikti-7-projektai/

 

UAB „Lietuvos kinas“