Apie mus

El. paštas Spausdinti

Nors UAB „Lietuvos kinas“ šalies kino rinkoje dirba nuo 1944 m., įmonės veiklos pradžia laikytina 1990 m. gruodžio 28 d., kai buvęs Respublikinis videosusivienijimas „Lietuvos kinas“ buvo reorganizuotas į valstybės įmonę. 1995 m. valstybės įmonė reorganizuota į specialiosios paskirties uždarąją akcinę bendrovę, o nuo 2003 m. įgijo uždarosios akcinės bendrovės statusą. Vienintelė jos akcininkė – Kultūros ministerija.

Nepaisant besikeičiančio bendrovės statuso ir pavadinimo, pagrindinė „Lietuvos kino“ misija iki šių dienų išliko ta pati – populiarinti profesionalaus kino meno sritį, viešai demonstruoti aukštos meninės vertės kino kūrinius, didinti jų prieinamumą, ugdyti bendruomenės poreikį kinui, plėtoti vaikų ir jaunimo kino edukaciją, teikti kokybiškas filmų ir kino technikos nuomos paslaugas. 2018-2021-ųjų metų UAB „Lietuvos kinas“ veiklos vizija tapti konkurencinga, inovatyvia, visuomenės poreikius ir interesus atitinkančia, kino meną populiarinančia įstaiga Lietuvoje.

Per ilgus darbo metus įmonė sukaupė didelį filmų archyvą – šiuo metu „Lietuvos kine" saugoma tūkstančiai vaidybinių, dokumentinių ir animacinių filmų kopijų. Tarp jų – kino klasikų kūriniai ir Lietuvos kinematografininkų filmai.

Šiuo metu pagrindinė su kinu susijusi UAB „Lietuvos kinas“ veikla yra sukoncentruota Vilniuje („Ozo kino salė“, Ozo g. 4) bei Palangoje (kino teatras „Naglis“, Vytauto g. 82). Atnaujintoje 37 vietų Ozo kino salėje rengiamos lietuviško ir europinio kino peržiūros, specialūs seansai moksleivių grupėms, uždari kino renginiai (www.ozokinosale.lt). Kamerinė, jauki kino erdvė itin mėgstama sostinės kinomanų ir gero kino mylėtojų.

Pastaraisiais metais vykdyti atnaujinimai ir vieninteliame, tačiau kol kas tik sezoniškai veikiančiame Palangos kino teatre „Naglis“:  230 žiūrovų talpinančioje salėje sumontuotos kino teatrinės kėdės, įrengti laiptai (pritaikyti neįgaliesiems), įsigytas naujas videoprojektorius ir kita rodymo technika kokybiškai rodyti kino filmus, demonstruotas lietuviškas, komercinis bei nekomercinis kinas, plėtota kino sklaida (sukurtas internetinis puslapis www.kinoteatrasnaglis.lt ir feisbuko socialinis profilis). Paruoštas kino teatro modernizavimo planas, kuris leistų užtikrinti nepertraukiamą jo veiklą visus metus.

 

Pagrindinės UAB „Lietuvos kinas“ (toliau – Bendrovė) strateginės kryptys 2018-2021 metams:

-turimų kino erdvių modernizavimas platesnei kino bei kitai kultūrinei veiklai vystyti;

-kino sklaidos ir kūrybinių partnerysčių vystymas;

-vykdomų kino veiklų ir teikiamų kino paslaugų krepšelio bei jų viešinimo stiprinimas, išplėtimas.

 

Numatytam laikotarpiui išskiriami šie prioritetiniai UAB „Lietuvos kinas“ strateginiai tikslai:

1. Rekonstruoti kino teatrą „Naglis“ Palangoje pritaikant jį kompleksinei kultūrinei veiklai vykdyti;

2. Plėsti kino sklaidą įgyvendinant socialinius, edukacinius kino projektus, bendradarbiaujant su viešuoju ir privačiu sektoriumi, aktyvinant „Ozo kino salės“ veiklą;

3. Stiprinti filmų gamybos ir platinimo paslaugas.

 

Įgyvendinus šiuos strateginius tikslus siekiami tokie rezultatai: optimizuotas Bendrovės poreikius atitinkantis nekilnojamojo turto kiekis; išplėsta, suaktyvinta su kinu susijusi Bendrovės veikla; modernizuotos kino rodymo vietos; išaugusios iš kino veiklos gaunamos pajamos; padidėjęs partnerių kino veiklai stiprinti skaičius; sustiprėjęs žiniasklaidos dėmesys.