Finansinės ataskaitos

El. paštas Spausdinti

UAB "Lietuvos kinas", 2022 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

pdf

2022 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys
 

UAB "Lietuvos kinas", 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir audito išvada

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir audito išvadaUAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2020 m.

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvadaUAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2019 m.

Audito ataskaita 2019 m.

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada


UAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2018 m.

Audito ataskaita 2018 m.

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys ir auditoriaus išvada


UAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2017 m.

Metinis pranešimas

2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Audito ataskaita 2017 m.


Auditoriaus išvada 2017 m.UAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2016 m.

Metinis pranešimas


2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys


Audito ataskaita 2016 m.


Auditoriaus išvada 2016 m.UAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2015 m.

Metinis pranešimas


2015 m. finansinių ataskaitų rinkinysAuditoriaus išvada 2015 m.UAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2014 m.


Aiškinamasis raštas


Balansas už 2014 m.


Pelno (nuostolių) ataskaita už 2014 m.

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Metinis pranešimas


Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitaUAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2013 m.

Metinis pranešimas
2013 m. finansinių ataskaitų rinkinys
Audito ataskaita 2013 m.

UAB "Lietuvos kinas" finansinės ataskaitos už 2012 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys ir audito išvada su ataskaita už 2012 m.