Darbo užmokestis

El. paštas Spausdinti

 

Vidutinis darbo užmokestis 2022 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2020 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2019 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2017 m.
Vidutinis darbo užmokestis 2016 m.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2015 m. III-IV ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2015 m. I-II ketv.

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2014 m.

2015 m. I ketvirčio 2015 m. I ketv. 2015 m. II ketv.
mėn.nustatytasis mėn.nustatytasis mėn.nustatytasis
darbo užmokestis darbo užmokestis darbo užmokestis
Darbuotojų Darbuotojų
Pareigų pavadinimas (etatų) (etatų)
skaičius skaičius
2015.03.31 2015.06.30
Eurais Eurais
Generalinis direktorius 1 1 1206 1206
Generalinio direktoriaus pavaduotoja 1 1 900 900
kino programų koordinavimui
Vyriausioji buhalterė 1 1 950 950
Buhalterė 1 1158
Administratorė 1 1 637 650
Teisininkas 0,5 0,5 217 217
Ūkio reikalų tvarkytojas 1 1 580 580
Inžinierius 0,5 0,5 550 550
Mechanikas 0,5 0,5 250 250
Mechanikas 0,5 0,5 160 162
Valytoja 0,75 275
Pagalbinis darbininkas-kiemsargis 0,5 0,5 217 217
Skaitmeninio kino operatorius 1,5 600
Kasininkas-kontrolierius 1 450