"Lietuvos kinui“ priklausiusiose patalpose įsikurs Nacionalinė filmoteka

El. paštas Spausdinti

Vyriausybė pritarė siūlymui perduoti Lietuvos kino centrui prie Kultūros ministerijos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti likviduojamos UAB „Lietuvos kinas“ turtą, kuris reikalingas Nacionalinės filmotekos projektui vystyti. Lietuvos kino centrui bus perduotas nekilnojamas turtas, esantis Vilniuje, Ozo g., bei kino teatro „Naglis“ patalpos Palangoje.

„Aktyviai skatindami ir puoselėdami kino kultūrą Lietuvoje siekiame ir kuo didesnės jos plėtros bei prieinamumo įvairioms visuomenės grupėms. Kokybiškos su kino kultūros sklaida susijusios erdvės – labai svarbi šio proceso dalis. Jau matome sprendimus, kaip kino teatro „Naglis“ patalpas pritaikyti regioninės filmotekos reikmėms. Į Lietuvos kino centro rankas perdavus ir Ozo gatvės kompleksą imsime ieškoti sprendimų, kaip ateityje šias patalpas paversti šiuolaikiškais namais Nacionalinei filmotekai, o kino bendruomenei ir plačiajai visuomenei – reikšmingu traukos centru“, – sako kultūros ministras Simonas Kairys.

Lietuvos kino centras, siekdamas užtikrinti Lietuvos kino paveldo apsaugą bei tinkamą jo sklaidą, skirti deramą dėmesį vaikų bei jaunimo kultūriniam ugdymui ir kino edukacijai, perduodamas patalpas pritaikys įsteigti Nacionalinei filmotekai ir teikti susijusias paslaugas kartu su šiomis patalpomis perimdamas ir kitą likviduojamos UAB „Lietuvos kinas“ turtą, kuris reikalingas Nacionalinės filmotekos projektui vystyti.

Perduodamas nekilnojamasis turtas (Vilniuje, Ozo g.) ateityje bus pritaikytas kino kultūros veikloms ir kultūros paslaugoms teikti. Patalpose numatoma įkurti Nacionalinę filmoteką. Joje planuojama ne tik rodyti filmus, bet ir vykdyti edukacines veiklas, įrengti kino archyvo skaityklą; čia ateityje planuoja persikelti ir Lietuvos kino centras. Dalyje UAB „Lietuvos kinas“ patalpų Ozo g. šiuo metu saugomas didelis audiovizualinis archyvas, kurį numatoma perduoti Lietuvos kino centrui.

Nacionalinė filmoteka ateityje veiks kaip Lietuvos kino centro padalinys, tam nebus kuriamas ir steigiamas atskiras juridinis subjektas.